РЕГЛАМЕНТ АУКЦІОНОГО СЕРВІСУ


§ 1.

Визначення


Використані в Статуті терміни мають такі значення:


Аукціон – електронний аукціон, що проводиться на сайті за адресою http:// www.aukcje.pkoleasing.plщо полягає в подачі учасниками оферт на покупку предмета Аукціону. Аукціон може проводитися з опцією торгу (ручний або автоматичний), у варіанті Пропозиція Продажу або як "Купити зараз" або як "Аукціон з Комісією".

Аукціон з комісією – аукціон, на якому учасник разом із ціною придбання зобов'язаний сплатити комісію за участь в Аукціоні.

Пропозиція Продажу – продаж здійснюється у вигляді подання учасниками індивідуальних цінових пропозицій по предмету Аукціону і можливості вибору Продавцем найбільш вигідної, шляхом надання Перебивання.

Пакетний Аукціон – означає Аукціон, за винятком опції "Купити зараз", проведений щонайменше для двох предметів, детально описаних у даному Аукціоні, які виставляються на аукціон разом у цілому. Учасник не може брати участь у торгах на окремі предмети, включені в Аукціон Пакетів, і подані пропозиції завжди посилаються на всі предмети, зазначені та описані в Аукціоні Пакету разом.

Стартова Ціна – ціна, встановлена Продавцем, з якої починається Аукціон.

Мінімальна Ціна – ціна продажу Предмета Аукціону, визначена Продавцем як бажана мінімальна сума, за яку продавець висловлює початкову готовність продати Предмет Аукціону. Мінімальна ціна не розголошується в ході Аукціону, поки вона не буде досягнута або перевищена.

Ціна Купити Зараз – ціна, видима на даному Аукціоні. Подавши пропозицію щодо ціни "Купити зараз", Аукціон може бути негайно закінчений, а Об'єкт Аукціону може бути придбаний, за умови отримання Перебивання відповідно до положень цього Регламенту.

Розміщення пропозицій – надання певної видимості пропозиціям у списку пропозицій, розміщених на Аукціонному Сервісі, у тому числі визначення ваги окремих пропозицій у результатах їх пошуку Учасниками.

Комісія – плата за організацію та проведення Аукціону, що сплачується Учасником Аукціону та стягується Організатором Аукціону з Учасника, який отримав Перебивання. Розмір комісії може бути розрахований учасником Аукціону до подання пропозиції за допомогою інструменту, доступного на веб-сайті даного Аукціону. Комісія може бути передбачена в будь-якій формі Аукціону, зокрема в Аукціоні з комісією та Продажі пропозицій.

Клієнт – фізична особа, яка здійснює юридичну дію з підприємцем, не пов'язану безпосередньо з його господарською або професійною діяльністю, яка є Учасником Аукціону про яку згадується у ст. 221 Цивільного кодексу.

JDG - фізична особа, яка веде одноособову підприємницьку діяльність на підставі положень про Центральний Реєстр та Інформацію про Господарську Діяльність.

Споживач - Клієнт та JDG.

Предмет Аукціону – кожен предмет, який не є нерухомістю, виставлений на продаж через Аукціонний Сервіс, зокрема автомобілі із закінчених договорів лізингу та договорів автопарку.

Оголошення – представлена на Аукціонному Сервісі інформація, яка не є пропозицією в значенні ст. 661 цивільного Кодексу, що містить дані конкретного рухомого майна, нерухомого майна або послуги. У разі Оголошення Учасник не має можливості придбати придбати їх через Аукціонний Сервіс.

Перебивання – прийняття найвигіднішої пропозиції купівлі, зроблених в ході Аукціону Учасником, який не є Споживачем (в тому числі і пропозиції, зробленої за допомогою опції "Купити зараз"), що призводить до укладення договору купівлі, або у випадку Споживача, що вказує переможця Аукціону та зобов’язання укласти договір продажу з Продавцем у письмовій формі на умовах, визначених Положенням.

Аукціонний сервіс – інформаційна система, яка є торговельною платформою в Інтернеті в розумінні Закону від 30 травня 2014 року про права споживачів, постачальником якої є PKOLF, призначена, зокрема, для проведення Аукціонів, розміщення оголошень і пропозиції товарів або послуг, що працює на веб-сайті aukcje.pkoleasing.pl.

Учасник – суб'єкт, який користується Аукціонним сервісом.

Регламент – цей регламент Аукціонного Сервісу PKOLF.

PKOLF або Організатор Аукціону – PKO Leasing Finanse sp. z o.o. зі штаб-квартирою в Варшаві (00-116) ul. Świętokrzyskiej 36, зареєстрована в Районному суді для м. ст. Варшави, XII Господарський відділ Державного судового реєстру, Державний судовий реєстр: 0000337054, ІПН: 7582303072, обліковий номер REGON: 142009519, зі статутним капіталом розміром 200.000,00 зл, великий підприємець в значенні Закону від 8 березня 2013 р. Про протидію надмірним затримкам у торговельних операціях (Журнал законів 2019.118 від 2019.01.21 з поправками). PKOLF не є стороною договорів купівлі-продажу, укладених з Учасниками (за винятком ситуацій, коли PKOLF одночасно є Продавцем), несе відповідальність, зокрема, за функціонування Аукціонного сервісу, а саме PKOLF несе відповідальність, зокрема, за функціонування Аукціонного сервісу, а саме: відповідність Цифрових послуг їх опису, доступному на Аукціонному сервісі, надання Учаснику Цифрових послуг, які є предметом укладених на Аукціонному сервісі договорів, реалізацію прав Учасників, що випливають з укладених на Аукціонному сервісі договорів щодо Цифрових послуг, виконання зобов'язань перед Учасниками, зазначених в укладених на Аукціонному сервісі договорах щодо Цифрових послуг, розгляд запитів і скарг Учасників, пов'язаних з укладеними на Аукціонному сервісі договорами щодо Цифрових послуг, але не несе відповідальності за належне виконання укладених з Учасниками договорів купівлі-продажу.

Продавець – юридична особа, організаційна одиниця, яка не є юридичною особою, зазначена у даному Аукціоні в якості Продавця, яка уклала з Організатором Аукціону договір купівлі-продажу предмета продажу, який знаходиться в його власності в Аукціонному Сервісі. Продавцем також може бути PKOLF. Продавець є стороною договорів купівлі-продажу, укладених з Учасниками, несе відповідальність за належне виконання договорів купівлі-продажу, укладених з Учасниками, а саме: відповідність товарів і послуг їх опису, розміщеному на Аукціонному Сервісі (у випадку вживаних транспортних засобів, поняття відповідності договору має враховувати, зокрема, ступінь зносу транспортного засобу, його компонентів і приналежності, кваліфікація даної функції (або її відсутності) як дефекту повинна враховувати, наприклад, рік виробництва, пробіг або призначення транспортного засобу), доставку Учасникам товарів і послуг, доступних на Аукціонному Сервісі, за укладеними договорами купівлі-продажу, реалізацію прав Учасників за укладеними договорами купівлі-продажу товарів і послуг, доступних на Аукціонному Сервісі, виконання зобов’язань. щодо Учасників внаслідок укладених договорів купівлі-продажу товарів і послуг, доступних на Аукціонному Сервісі, розгляд скарг Учасників щодо товарів і послуг, доступних на Аукціонному Сервісі, які були придбані Учасниками за договором купівлі-продажу, але не відповідає за роботу Аукціонного Сервісу.

Цифровий контент – дані, створені та доставлені в цифровій формі

Договір Застави – договір, укладений Продавцем з Покупцем предмета Аукціону в кожному випадку, коли відбувається доставка товарів в межах ЄС або експорт Предмета Аукціону за межі території Європейського Союзу, що передбачає обов'язок внесення покупцем на рахунок Продавця суми застави в розмірі ПДВ, нарахованого за основною ставкою 23%. Відповідні зразки Договорів застави являють собою додатки № 2 і 3 до цього Регламенту.

Цифрова послуга – це послуга, яка дозволяє Замовнику: а) виробляти, обробляти, зберігати або отримувати доступ до даних у цифровій формі; b) обмінюватися даними у цифровій формі, які були надіслані або згенеровані Клієнтом або іншими користувачами цієї послуги; c) інші форми взаємодій за допомогою цифрових даних;


§ 2.

Застосовність Регламенту


 1. Регламент визначає:
  • Права та обов’язки PKOLF, Продавця та Учасника Аукціону, пов'язані з наданням послуг за допомогою Аукціонного Сервісу,
  • принципи та умови продажу Аукціонних Предметів в рамках проводимих Аукціонів.
 2. Реєстрація в Аукціонному Сервісі означає прийняття Регламенту. PKOLF надає свої послуги відповідно до Регламенту.

§ 3.

Надання змісту


 • PKOLF розміщує ставки в Аукціонним Сервісі. Інформація про детальні правила розміщення надається Учасникам безпосередньо в Аукціонним Сервісі, у кожному місці інтерфейсу платформи, де доступні списки пропозицій або можливості пошуку пропозицій.
 • PKOLF несе відповідальність за відповідність вмісту та пропозицій, представлених в Аукціонним Сервісі з чинним законодавством, у тому числі для інформування про ціни на товари чи послуги, розміщені в Аукціонним Сервісі, зокрема про їх зміни та акційні пропозиції.
 • У разі інформування (оголошення) про зниження ціни товарів чи послуг на Сервісі аукціонів PKOLF поряд із інформацією про знижену ціну надає інформацію про найнижчу ціну товарів чи послуг, на які поширюється акція, яка діяла протягом останніх 30 днів перед запровадженням знижки.
 • Якщо даний товар або послуга представлені в Аукціонним Сервісі протягом періоду менше 30 днів, PKOLF поруч із інформацією про знижену ціну вказує найнижчу ціну цього товару або послуги, яка діяла з моменту початку презентації товару чи послуги в Аукціонним Сервісі.
 • Якщо даний товар чи послуга були предметом зниження ціни, і тому остання зміна ціни відбулася протягом періоду, що перевищує 30 днів, PKOLF представляє останню найнижчу ціну незалежно від закінчення 30-денного періоду.
 • Положення розд. 3-5 не застосовуються у випадках, коли зміна ціни товарів чи послуг, представлених в Аукціонним Сервісі, не є наслідком повідомлення про зниження ціни.

§ 4.

Предмет Аукціону


 • Предмети Аукціону, які продаються на Аукціоні, походять, зокрема, з припинених договорів лізингу та контрактів автопарку.
 • Технічна оцінка Предмета Аукціону проводиться Продавцем за участю незалежного оцінювача.
 • Дані про поточний стан і ступінь зносу Предмета Аукціону публікуються для Учасників через аукціонний сервіс на сайті даного Аукціону.
 • Перед початком торгів Учасник зобов'язаний за свій рахунок ознайомитися з поточним технічним станом виставленого на аукціон Предмета Аукціону, а його участь в Аукціоні означає згоду з даними, зазначеними на сайті Аукціону (також у разі, якщо вони відрізняються від даних, що містяться в технічному висновку, зробленому оцінювачем). Учасник приймає до відома, що технічні висновки оцінювачів здійснюються в умовах місць паркування, а не в майстерні.
 • Предмети Аукціону, пропоновані на Аукціоні, не покриваються гарантією, а також гарантія Продавця не надається на них, якщо в змісті Аукціону не зазначено інше. Порука на дефекти Предмета Аукціону виключається.
 • В Аукціонному Сервісі можуть бути розміщені різні типи Оголошень. У разі Оголошення Учасник не може робити пропозиції або подавати будь-які пропозиції. Укладення договору купівлі-продажу предмета, на який поширюється Оголошення через Сервіс Акційний виключається.

§ 5.

Умови участі в Аукціоні, реєстрація.


 1. Участь в Аукціоні можлива після реєстрації на Аукціонному Сервісі на сайті aukcje.pkoleasing.pl та після авторизації та подання пропозиції в електронному вигляді.
 2. PKOLF залишає за собою право відмовити в активації облікового запису Учасників без вказівки будь-яких причин, а у випадку Споживачів - додатково після попереднього інформування Учасника з відповідним обґрунтуванням причин, на вказану ним електронну адресу.
 3. Учасник може використовувати лише власний обліковий запис в Аукціонному Сервісі. Учаснику забороняється мати більше одного облікового запису в Аукціонному Сервісі, користуватися обліковими записами інших Учасників та надавати свій обліковий запис третім особам.
 4. Учасникам забороняється створювати та використовувати логіни, що містять вульгарні або загальні фрази чи слова, які вважаються образливими. У таких випадках Організатор Аукціону має право видалити обліковий запис Учасника з Аукціонного Сервісу.
 5. У зв'язку з виконанням зобов'язань, передбачених Законом від 1 березня 2018 р. "Про запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму" (тобто Законодавчий Вісник 2022 р., поз. 593) та Законом "Про спеціальні рішення щодо запобігання підтримці агресії проти України та захисту національної безпеки" (Законодавчий Вісник 2022 р., поз. 835):
  • Продавець може вимагати додаткові документи та інформацію
  • Організатор Аукціону має право призупинити або видалити обліковий запис Учасника
  • Продавець може відмовити в наданні допуску Перебивання.
 6. Організатор Аукціону залишає за собою право залишає за собою право відмовити Учасникам у повторній реєстрації, яким раніше було відмовлено в реєстрації або чиї облікові записи були видалені через порушення Положення про аукціон.
 7. Учасник може в будь-який час розірвати Договір про надання електронних послуг з PKOLF (що стосується конкретного облікового запису), подавши відповідну декларацію про розірвання договору в електронній або письмовій формі. Договір про надання електронних послуг розривається з негайним вступом в силу після отримання заяви до PKOLF.
 8. У випадку:
  • відсутності співпраці між Учасником та PKOLF або
  • виявлення перешкод з боку PKOLF, що об'єктивно унеможливлює або суттєво перешкоджає належному виконанню Договору про надання електронних послуг;
  - PKOLF може розірвати Договір на надання електронних послуг із семиденним попередженням.
 9. В ситуаціях:
  • порушення будь-яких умов даного Регламенту або
  • виявлення обґрунтованих сумнівів щодо достовірності чи правдивості даних, наданих Учасником, та відсутності їх пояснень у межах строку, зазначеного PKOLF, або;
  • помітної відсутності співпраці між Учасником та PKOLF, або
  • вжиття Учасником будь-яких дій, які можуть перешкоджати або порушити функціонування Аукціонного Сервісу та використання його таким чином, що обтяжує інших Учасників,
  • ненадання Учасником інформації або документів, запитаних Продавцем у зв'язку з виконанням зобов'язань, що випливають із положень: Закону від 1 березня 2018 р. про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму (тобто Законодавчий вісник від 2022 р. , ст.593), Закону про спеціальні рішення для протидії підтримці агресії проти України та для захисту національної безпеки (Законодавчий вісник від 2022 р., ст. 835) або Закон про зовнішню торгівлю товарами, технологіями та послугами, що мають стратегічне значення для держави. безпеки, а також для підтримки міжнародного миру та безпеки від 29 листопада 2000 р. (тобто Законодавчий вісник 2020 р., ст. 509)
  - договір на надання електронних послуг може бути розірваний PKOLF з негайною силою, а у випадку Споживачів – додатково після попереднього інформування Учасника разом із відповідним обґрунтуванням на вказану ним електронну адресу. У ситуації, коли Учасник бере участь в Аукціонах, розпочатих до розірвання Договору про надання електронних послуг, пропозиція, подана Учасником, виключається з Аукціону на момент припинення дії Договору про надання електронних послуг.
 10. У випадку Учасника, який не є Споживачем, Договір про надання електронних послуг може бути розірваний PKOLF з негайним вступом у дію без пояснення причин, після попереднього повідомлення Учасника на вказану електронну адресу.
 11. В результаті розірвання Договору про надання електронних послуг обліковий запис Учасника, створений на Аукціонному Сервісі, видаляється.
 12. У кожному випадку, про який йдеться у п. 8, 9 або п. 10, PKOLF, замість розірвання Договору про надання електронних послуг, має право заблокувати обліковий запис Учасника
 13. Протягом 14 днів після укладення Договору про надання послуг в електронній формі, Споживач може відмовитись від нього без пояснення причин, подавши відповідну заяву в електронній або письмовій формі (для збереження терміну достатньо надіслати лист до його закінчення). Форму відмови від Договору про надання послуг в електронному вигляді Споживач отримає разом із підтвердженням реєстрації в Аукціонному Сервісі.
 14. PKOLF видалить обліковий запис Учасника через 6 років з кінця року, в якому був записаний останній вхід Учасника. Незалежно, Учасник може самостійно архівувати обліковий запис в будь–який час; у такій ситуації доступ до облікового запису буде заблокований – обліковий запис буде деактивований PKOLF, а його видалення відбудеться через 6 років з кінця року, в якому відбулася деактивація.

§ 6.

Хід Аукціону


 1. Повідомлення про аукціон розміщується на Аукціонному Сервісі та у ньому, зокрема, вказується:
  • термін закінчення Аукціону,
  • тип, види та кількість проданих Предметів Аукціону,
  • суму Початкової Ціни,
  • місце та термін, коли можна переглянути предмет Аукціону та особисто перевірити його технічний стан,
  • тип проведеного Аукціону, тобто торги, автоматичні торги, аукціон з ціною "Купити Зараз", Аукціон з Комісією, пропозиція продажу,
  • Комісію та інструменти для її обчислення, якщо вона була передбачена в даному Аукціоні,
  • дані Продавця,
  • інформацію, чи Продавець виставляє рахунок-фактуру VAT (ПДВ), включаючи ціну Предмету Аукціону,
  • у випадку Аукціонів, що містять Мінімальну Ціну, інформація щодо цього включається в оголошення про Аукціон із застереженням, що ця ціна не розголошується Учасникам Аукціону до досягнення або перевищення.
 2. Ціни, запропоновані Учасниками, є загальнодоступними інформацією, за винятком Аукціону, що проводиться у формі Продажу Пропозицій.
 3. Ціни предметів Аукціону, вказані під час Аукціону, можуть бути як сумами брутто так і нетто, при цьому точний тип ціни вказаний для конкретного товару на веб-сайті Аукціону.
 4. Мінімальне збільшення ставки під час Аукціону становить 100,00 зл. або кратне цій сумі.
 5. У випадку Аукціону з опцією торгів найвища запропонована ціна відображається на Аукціонному Сервісі.
 6. Кожна пропозиція, подана протягом останніх двох хвилин тривалості Аукціону, автоматично подовжує її ще на дві хвилини, але загалом не більше 30 хвилин.
 7. У разі подання більше, ніж однієї заявки на однакову суму, порядок подання заявок визначає результат аукціону– пропозиція, подана раніше, виграє.
 8. Кожна пропозиція, подана на Пакетному Аукціоні, стосується всіх предметів, зазначених у ній спільно. Учасник не має можливості брати участь у торгах на кілька або частину з предметів, включених до Пакетного Аукціону.
 9. PKOLF зберігає за собою право перевірки обраних пропозицій.
 10. У разі відсутності підтвердження перевіреної пропозиції або відсутності телефонного контакту з Учасником (неправильний номер), пропозиція відхиляється.

§ 7.

Укладення договору купівлі-продажу


 1. Торги виграє найвища пропозиція, подана до моменту закриття Аукціону або варіант «Купити зараз», якщо передбачена, яка автоматично завершить Аукціон, і особа, яка використовує цю можливість, стає його переможцем.
 2. Укладення договору продажу між Продавцем та Учасником, який виграв Аукціон, відбувається на момент надання Перебивання, з урахуванням пункту 5 нижче.
 3. Продавець видає Учаснику, якому надав Перебивання або з яким укладено договір продажу, зазначений у п. 5 нижче, рахунок-фактуру з відповідною ставкою ПДВ.
 4. В будь-якому випадку, коли виконуються умови застосування ставки ПДВ, для постачання товарів в межах ЄС або експорту Предмета Аукціону за межі території Європейського Союзу, Учасник зобов’язується:
  • надати Продавцю належний та дійсний ідентифікаційний номер для операцій в межах ЄС, де ця умова виконується, вказавши номер ПДВ як частину пропозиції, поданої Учасником,
  • укласти письмовий Договір Застави із Продавцем (у приміщенні Продавця у Варшаві за адресою вул. Świętokrzyska 36, у приміщенні, розташованому за адресою Słomczyn ul. Metalowa 10, або в іншим приміщенню Продавця, зазначеному в Аукціоні) згідно з відповідним зразком, що становить додаток №2 або №3 до цього Регламенту,
  • сплатити разом з покупною ціною повну суму застави у розмірі 23% ціни нетто Предмета Аукціону,
  • надати Продавцеві документи та заяви, що вимагаються Продавцем, протягом строку, зазначеного в Договорі застави.
 5. Якщо переможець Аукціону, про якого йшлося в п. 1 вище, є Учасником, який є Споживачем, Перебивання на умовах, передбачених цим Регламентом, не призводить до укладення договору продажу зі Споживачем, але повідомляє його про факт подання найбільш вигідної пропозиції та повідомляє про необхідність укласти письмовий договір продажу протягом 7 днів в приміщенню Продавця у Варшаві за адресою: ul. Chłodna 52, Słomczyn ul. Metalowa 10, чи іншому приміщенні Продавця, вказаному в Аукціоні, а також про номер банківського рахунку, на який має вплатити запропоновану ціну, разом із належним ПДВ та комісією, якщо така передбачена. Зразок договору купівлі-продажу є додатком №1 до даного Регламенту. Разом із укладанням договору продажу Учасник, який є Споживачем, укладає Договір застави за зразком, що становить Додаток №3 до Регламенту, за умови, що предмет Аукціону експортується за межі території Європейського Союзу. У випадку, якщо Учасник, який є Споживачем, не укладає з Продавцем договір продажу та Договір Застави (при необхідності) протягом 7 днів з моменту повідомлення його про подання найвищої пропозиції (Перебивання), Організатор Аукціону має право заблокувати йому обліковий запис в Аукціонному Сервісі та Предмет Аукціону знову виставити на Аукціон або запропонувати Учаснику, який склав другу за величиною ціну на даному Аукціоні.
 6. Інформація про надання Перебивання надсилається Учаснику, який подав найвищу ставку на Аукціоні або скористався функцією "Купити зараз", протягом 72 годин після закінчення Аукціону, і якщо Перебивання не буде отримано протягом зазначеного вище періоду, Учасник більше не буде зобов'язаний пропозицією, що стосується також Учасника, який є Споживачем. Інформація про надання Перебивання також може бути надіслана Учаснику, який склав найвищу пропозицію на Аукціоні, який закінчився без досягнення мінімальної ціни.
 7. Учаснику, який не здійсни свою пропозицію, буде заборонено складати пропозиції на Аукціонному Сервісі, а його обліковий запис буде заблокований. Положення § 4 п. 5 застосовується відповідно.
 8. Учасник, що не є Споживачем, якому було надано Перебивання відповідно до § 6 п. 2, зобов'язаний сплатити Продавцеві купівельну ціну та, якщо потрібно, підписати Договір Застави та сплатити суму застави протягом 7 календарних днів з дати Перебивання та забрати Предмет Аукціону не пізніше 7 календарних днів з дня повідомлення про готовність до отримання.
 9. Оплата повинна здійснюватися на банківський рахунок, зазначений у заяві про Перебивання. Право власності на Предмет Аукціону передається після сплати всієї ціни закупівлі та, якщо потрібно, підписання Договору Застави та виплати суми застави на зазначений банківський рахунок. Будь-які кошти, внесені на рахунок PKOLF, повинні надходити з законних джерел і не є коштами, отриманими від вигоди, пов'язаної з вчиненням кримінального злочину. Одночасно Учасник погоджується з тим, що PKOLF буде дотримуватися всіх зобов'язань, покладених на PKOLF Законом про протидію відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, і K не буде висувати Учаснику жодних претензій або звинувачень у зв'язку з такими діями. Учасник зобов'язаний надавати та оновлювати всі ідентифікаційні дані та дані, що стосуються бенефіціарних власників, кожного разу на вимогу Фінансуючого органу в терміни, зазначені Фінансуючим органом, надавати всю інформацію, яку F необхідно отримати для того, щоб Ф міг виконати свої зобов'язання відповідно до вищезгаданого Закону.
 10. Крім того, у випадку Аукціону з Комісією або іншого виду Аукціону, який передбачав Комісію, Учасник, якому було надано Перебивання, зобов’язаний сплатити, крім ціни придбання, Комісію за участь в Аукціоні в розмірі, зазначеному в Перебиванні. Ця сума повинна бути сплачена протягом 7 календарних днів з дати Перебивання. Виплата комісії повинна здійснюватися на номер банківського рахунку Організатора Аукціону, зазначений у заяві про Перебивання. Обов'язок сплачувати Комісію не відпадає у разі не укладання Договору продажу Предмета Аукціону з вини Учасника.
 11. Рахунок-фактура, що включає ціну Предмета Аукціону (якщо Продавець є суб'єктом, уповноваженим виставляти рахунки-фактури) буде виставлений після того, як Продавець отримає ціну придбання, відповідно до даних, наданих у формі Учасника, відповідно до п. 3 та 4 вище. Змінити NIP (ідентифікаційний номер платника податків) або виставити рахунок-фактуру «на компанію» не можна, якщо учасник Аукціону був Клієнт.
 12. На заявку Учасника, подану Організатору Аукціону протягом 2 днів з моменту надання Перебивання, Учасник може укласти договір лізингу з PKO Leasing S.A. зі штаб-квартирою в Лодзі, на предмет Аукціону, що продається на Аукціоні, ціна придбання якого також буде початковою вартістю. Умовою укладення договору лізингу є відповідність вимогам PKO Leasing S.A., зазначеним при укладанні цього виду договору, та укладення такого договору протягом не більше 5 днів з дати подання заявки. Негативне рішення PKO Leasing S.A. щодо укладення договору лізингу не звільняє Учасника від обов'язку сплатити ціну придбання за предмет Аукціону, що продається на Аукціоні.
 13. Перебивання проводиться Організатором Аукціону від імені Продавця або від свого імені (якщо він також є Продавцем Предмету Аукціону), при цьому надання Перебивання не є його обов’язком, а правом.
 14. У випадку, якщо Учасник, що не є Споживачем, порушує обов’язки, зазначені у п. 8 вище, Продавець має право відмовитись від договору продажу без необхідності встановлення додаткового терміну.
 15. Організатор Аукціону має право відмовити у наданні Перебивання та відмовитися від укладення договору купівлі-продажу, якщо:
  • у зв'язку з виконанням положень Закону про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму від 1 березня 2018р. (тобто Законодавчий Вісник 2022, поз. 593) або будь-якого закону, який його замінить.
  • якщо Предмет Аукціону внесений до реєстру озброєння, що міститься в додатку до Розпорядження Міністра розвитку і технологій про реєстр озброєння, на обіг якого потрібен дозвіл від 2 грудня 2021 року. (Законодавчий вісник за 2021 р., поз. 2274) або будь-якого нормативного акту, що його замінить.
  • Якщо Предмет Аукціону є продуктом подвійного призначення у значенні ст. 3 розділу 1 Закону про зовнішню торгівлю товарами, технологіями та послугами, що мають стратегічне значення для державної безпеки, а також для підтримки міжнародного миру та безпеки від 29 листопада 2000 р. (Законодавчий вісник за 2022 р., поз. 509) або будь-якого нормативного акту, що його замінить.
  • якщо Учасник включений до реєстру фізичних та юридичних осіб, згаданих у статті 2 поз.1 Закону "Про спеціальні рішення для протидії підтримці агресії проти України та для захисту національної безпеки" (Законодавчий вісник 2022, поз. 835) або будь-якого закону, що його замінює.

§ 8.

Отримання Предмета Аукціону


 1. Після придбання Предмета Аукціону, відповідно до умов цього Регламенту, у т.ч. після укладення договору продажу Учасником, який є Споживачем відповідно до § 6 п. 5, приймання можливе з моменту отримання Учасником електронного листа з повідомленням про готовність Предмета Аукціону до видачі, але не раніше ніж після сплати всієї ціни та, якщо потрібно, підписання Договору Застави та сплати суми застави, а також у випадку, якщо покупець є юридичною особою, іншою, ніж Споживач – Комісії, якщо це було передбачено в завершеному Аукціоні.
 2. Інформація про можливість отримання проданого Предмета Аукціону надсилається на електронну адресу, вказану в процесі реєстрації.
 3. У разі отримання Предмета Аукціону особою, яка не є Учасником (фізична особа), власником компанії або членом правління, необхідно мати письмову довіреність на цю дію. Зразок правильної довіреності доступний на веб-сайті Аукціону у вкладці "ДОПОМОГА".
 4. В момент отримання Предмета Аукціону, Продавець може зобов’язати одержувача підписати документи, шаблони яких доступні на веб-сайті Аукціону на вкладці "ДОПОМОГА" зокрема декларацію про реального бенефіціара.
 5. У випадку Аукціонів, в яких Учасник, інший, ніж Споживач, отримав інформацію про можливість приймання Предмета Аукціону способом, зазначеним у п. 2 цього параграфу та не забирає його протягом 7 календарних днів з моменту отримання вищезазначеної інформації, Продавець стягує з Учасника витрати на зберігання у розмірі, зазначеному в Додатку №4 до цього Положення. Зберігання здійснюється за кошти та на ризик цього Учасника.
 6. Отримання Предметів Аукціону відбувається за рахунок і ризик покупця в місцевості Słomczyn ul. Metalowa 10, залежно від місцезнаходження Предмета аукціону, якщо Продавець та Учасник не вирішать інакше або іншим чином не буде випливати з інформації, наданій на веб-сайті Аукціону.

§ 9.

Обробка персональних даних


 1. Учасник зобов'язаний та має право оновлювати дані та інформацію, що послужили основою для реєстрації Учасника в Аукціонному Сервісі, відразу після кожної зміни цих даних. Організатор Аукціону залишає за собою право в будь-який час перевірити достовірність даних, які були основою реєстрації Учасника в Аукціонному Сервісі.
 2. PKO Leasing Finanse sp. z o.o. зі штаб-квартирою у Варшаві (00-116) за адресою uł. Świętokrzyska 36 ("PKOLF") повідомляє, що вона є адміністратором персональних даних за змістом Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб при обробці персональних даних та про вільне переміщення таких даних та скасування Директиви 95/46 / ЄС (далі відповідно: "персональні дані" та "RODO").
 3. PKOLF призначила відповідального за захист даних, з яким можна зв'язатися за вищезазначеною юридичною адресою компанії або за наступною електронною адресою: iod@pkoleasing.pl.
 4. PKOLF обробляє дані Учасника, а у випадку Учасника, який веде господарську діяльність, а також його представника та реального бенефіціара, у зв'язку з реєстрацією та веденням облікового запису в Аукціонному Сервісі та здійсненням заходів, пов'язаних з участю Учасника в аукціонах, доступних через цей Аукціонний сервіс, на умовах, описаних у Регламенті (далі: "Відносини"). PKOLF отримує дані безпосередньо від Учасника на етапі реєстрації облікового запису, в тій мірі, яка випливає з форм реєстрації, доступних на веб-сайті Аукціонного Сервісу, а також у зв'язку з подальшим оновленням даних або зібраною історією діяльності Учасника на Аукціонному Сервісі. PKOLF може також отримувати інформацію від інших компаній групи PKO Bank Polski S.A. Підставою для обміну даними в рамках цієї Групи може бути згода, а в межах управління ризиками - законні інтереси компаній, охоплених обміном, у зв'язку з чинними нормами загального права. Якщо вказано Учасником, PKOLF може також обробляти дані особи, уповноваженої Учасником отримувати Предмет Аукціону, в обсязі, розкритому в договорі продажу та в довіреності.
 5. Правовою основою для обробки персональних даних може або можуть бути:
  • згода – тобто добровільна згода на обробку даних, зазначених у статті 6 п. 1 літ. а) RODO,
  • договірні вимоги – тобто необхідність мати доступні дані для підготовки або виконання укладеного договору, що є результатом Відносин, зазначених у статті 6 п. 1 літ. b) RODO,
  • законодавчі вимоги - тобто необхідність виконання PKOLF юридичних зобов'язань, що випливають із положень закону, зазначених у статті 6 п. 1 літ. c) RODO,
  • обґрунтовані вимоги адміністратора - тобто необхідність реалізації законних інтересів PKOLF, зазначених у статті 6 п. 1 літ. f) RODO.
 6. Виходячи з вищезазначених правових підстав для обробки даних, PKOLF обробляє або може обробляти отримані дані для наступних цілей:
  • для цілей, зазначених у згоді – на підставі цієї згоди – у цьому випадку згода може бути відкликана в будь-який час, що не вплине на законність обробки, яка проводилась на підставі згоди до її відкликання; відмова дати згоду або її відкликання призведе до того, що PKOLF не зможе обробляти дані для цілей, зазначених у згоді,
  • для управління обліковим записом в Аукціонному Сервісі, що дозволяє брати участь в аукціонах – на основі контрактних вимог
  • для проведення Аукціонів, в яких беруть участь Учасники, а у випадку виграшу на Аукціоні та отримання Перебивання – для обробки транзакції купівлі предмета, що продається на Аукціоні, - на основі контрактних вимог
  • з метою дотримання положень закону, наприклад, податкових розрахунків або реалізації положень щодо протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму та виконанню зобов'язань, покладених на зобов'язані установи на основі законодавчих вимог,
  • з метою розгляду претензій та захисту від претензій, прямо чи опосередковано пов’язаних із Відносинами – на основі законних вимог адміністратора,
  • з метою маркетингу продуктів та послуг, у тому числі в деяких випадках, яким передує створення профілю Учасника та його аналіз PKOLF, протягом терміну Відносин - на основі законних вимог адміністратора або після закінчення або припинення цих Відносин - на підставі вираженої згоди в цьому відношенні
  • з метою обробки запитів, адресованих за допомогою доступних каналів зв'язку – на підставі договірних вимог або на підставі обґрунтованих вимог адміністратора, залежно від предмета запиту,
  • з метою забезпечення безпеки, в тому числі в галузі ІТ та оцінки ризиків, пов'язаних з обробкою Відносин, а також у деяких випадках, пов'язаних із побудовою та аналізом профілів Учасників – на основі обґрунтованих вимог адміністратора.
 7. Термін обробки персональних даних пов'язаний із зазначеними вище цілями їх обробки. У зв'язку з вищезазначеним, персональні дані будуть оброблятися протягом наступних періодів:
  • протягом періоду, в якому закон вимагає зберігання даних, або
  • на строк позовної давності будь-яких претензій, для розслідування яких необхідно мати дані.
 8. Отримані персональні дані можуть бути розкриті в рамках їх обробки для цілей, зазначених вище, іншим особам, крім PKOLF, тобто:
  • суб'єктам господарювання з групи PKO Bank Polski S.A., до якої належить PKOLF, поточний список яких доступний на веб-сайті www.pkobp.pl, зокрема PKO Leasing S.A. або PKO Bank Polski S.A. обидві компанії зі штаб-квартирою у Варшаві, для цілей:
   • підготовки та укладення договору продажу, якщо дана компанія буде власником Предмета Аукціону, в результаті чого Учасник отримав право придбати запропонований Предмет Аукціону,
   • страховим компаніям, з якими є співпраця, їх агентам та перестрахувальникам – в обсязі, необхідному для підготовки розрахунку фінансових умов майнового або особистого страхування, пропонованого у зв'язку з Відносинами, – якщо таке зобов'язання або право PKOLF випливає з Відносин або дозволяється відповідно до чинних законодавчих положень, а також у разі надання відповідної згоди суб’єктами даних,
   • реалізації законних інтересів в рамках Групи капіталів PKO Bank Polski S.A., що виникають внаслідок прав сторін на обмін інформацією для запобігання шахрайству або ефективного управління ризиками та складання фінансової звітності в межах групи капіталу, відповідно до чинних загальних положень. В результаті надання відповідних даних PKO Leasing S.A. та PKO Bank Polski S.A. стануть їх незалежними адміністраторами і оброблятимуть ці дані для цілей, зазначених у цьому пункті. Принципи обробки даних цими суб'єктами та уповноваження осіб, яких стосуються ці дані, що випливають з цього факту, описані на веб-сайтах PKO Leasing S.A. та PKO Bank Polski S.A. у вкладках, присвячених захисту даних (RODO).
  • страховим компаніям, з якими є співпраця, їх агентам та перестрахувальникам - якщо таке зобов'язання або право PKOLF випливає з Відносин або дозволяється відповідно до чинних законодавчих положень, а також у разі надання відповідної згоди суб’єктами даних,
  • за наявності відповідної згоди – суб'єктам господарювання з групи капіталів PKO Bank Polski S.A. (за умови згоди) з метою підготовки пропозиції або проведення оцінки ризику, пов’язаної з пропозицією або обслуговуванням продуктів та послуг цих суб’єктів,
  • організаціям, що надають послуги на користь PKOLF, наприклад, постачальникам ІТ або оперативних послуг, аудиторам, консультантам, а також організаціям, які уповноважені отримувати інформацію на підставі законодавчих положень,
  • уповноваженим організаціям, які пред’являють підтверджену претензію у зв’язку з порушенням отримувачем предмету правил дорожнього руху або правил користування платною дорожньою інфраструктурою та зонами паркування.
 9. Обробка даних PKOLF базується на добровільних засадах, однак відмова в наданні даних може унеможливити вжиття дій, охоплених запитом у зв'язку з Відносинами. Наскільки це виправдано чинними положеннями загального права, обов'язок або право PKOLF обробляти дані випливає з відповідних положень.
 10. Дані не будуть оброблятися виключно автоматизованими засобами. У випадках та на умовах, викладених у положеннях про захист персональних даних, особи мають право отримати доступ до своїх даних, виправити або видалити їх, обмежити обробку своїх даних, заперечити проти обробки персональних даних на основі правової основи у формі законних вимог адміністратора, а також передачі персональних даних.
 11. Незважаючи на вищевикладене, особи, чиї дані обробляє PKOLF, також мають право подати скаргу до компетентного контролюючого органу (Президента Управління з захисту персональних даних), зазначеного в чинному на даний момент акті, що регулює принципи захисту персональних даних.
 12. Інформуємо, що PKOLF може передавати персональні дані за межі Європейського Економічного Простору (EOG). Ми подбали, щоб наші постачальники або аудитори гарантували високий рівень захисту персональних даних. Ці гарантії випливають, зокрема, із зобов'язання використовувати стандартні контрактні положення, прийняті Комісією ЄС. Суб'єкти даних мають право вимагати від нас надання копії відповідних заходів безпеки (заходів захисту), які ми застосовуємо у зв'язку з передачею їх даних за межі EOG, направляючи їх запит на вищезазначену адресу Інспектора з питань захисту даних.

§ 10.

Претензії


 1. Претензії на послуги, що надаються PKOLF, можна подавати до головного офісу компанії - uł. Świętokrzyska 36, 00-872 Warszawa, усно для запису або письмово, доставляючи їх безпосередньо або поштою, а у разі особистого контакту завжди у робочі дні з 9:00 до 16:00. Скарги також можуть надсилатися електронною поштою на електронну адресу: leasing.reklamacje@pkoleasing.pl.
 2. Кожна претензія повинна містити принаймні ім’я та прізвище, електронну адресу та адресу листування особи, яка подає претензію, а також детальний опис претензії. Скарга також повинна містити вимогу PKOLF до конкретної поведінки.
 3. Скарга буде розглянута протягом 14 днів з моменту її отримання, якщо вона подана Споживачем, або протягом 30 днів, якщо вона подається іншим суб'єктом господарювання. Письмова відповідь буде надіслана на поштову адресу, вказану заявником, або на електронну пошту, якщо в заяві було вказано про таку доставку.
 4. Детальна інформація про можливість використання споживачем позасудових процедур розгляду скарг та пред'явлення претензій, а також правила доступу до цих процедур розміщені на веб-сайті Управління з Питань конкуренції та захисту прав споживачів (https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).
 5. При голові Управління з Питань Конкуренції та Захисту Прав Споживачів діє також контактний пункт, завданням якого є, зокрема, надання допомоги Споживачам у питаннях, що стосуються позасудового врегулювання споживчих спорів.
 6. Споживач має наступні приклади можливостей використання позасудових способів розгляду скарг та претензій:
  • звернення із заявою про вирішення спору до постійно діючого третейського суду у справах споживачів
  • заява про позасудове врегулювання спору до обласного інспектора Торгово-промислової інспекції;
  • допомога районного (міського) уповноваженого з прав споживачів або громадської організації, до статутних завдань якої входить захист прав споживачів.
 7. PKOLF докладе всіх зусиль для забезпечення належного функціонування Аукціонного сервісу та надасть допомогу у вирішенні проблем, пов'язаних з його функціонуванням.

§ 11.

Прикінцеві постанови


 1. Для доступу до Аукціонного Сервісу та користування ним потрібен комп'ютер або мобільний пристрій, такий як ноутбук, планшет або смартфон, з доступом до мережі Інтернет, а також:
  • встановленою актуальною версією веб-браузера: Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari або Opera,
  • увімкнені файли cookies, та
  • увімкнений JavaScript у браузері.
 2. PKOLF відповідно до Регламенту надає Цифрову послугу:
  • Учаснику в частині надання можливості Учаснику переглядати вміст Аукціонного Сервісу, в тому числі пропозиції - послуга є одноразовою, починається з моменту активації Аукціонного Сервісу і закінчується в моменті, коли Учасник залишає Аукціонний Сервіс;
  • для Учасника в частині забезпечення доступності контактної форми на Аукціонному Сайті - послуга надається на разовій основі, починається з моменту початку заповнення Учасником контактної форми і закінчується в момент її залишення Учасником;
  • для Учасника в межах обслуговування аккаунту Учасника на Аукціонному сайті - послуга надається на невизначений період часу, згідно з принципами, викладеними в Регламенті.
 3. PKOLF не несе відповідальності за будь-які труднощі під час участі в Аукціоні, що виникають з технічних причин, а також за помилку або випадкове переривання, призупинення або дострокове припинення Аукціону.
 4. PKOLF не покриває та не бере участь у витратах, понесених Учасником у зв'язку з участю в Аукціоні, зокрема з доїздом до місця огляду Предмета Аукціону, забезпеченням транспортом або завантаження Предмета Аукціону.
 5. PKOLF залишає за собою право вносити зміни до Регламенту з наступних важливих причин:
  • у разі зміни законодавства - необхідність адаптації Регламенту до положень законодавства, які мають безпосередній вплив на зміст Регламенту і призводять до необхідності внесення змін до Регламенту з метою приведення його у відповідність із законодавством;
  • необхідність адаптації Регламенту до рекомендацій, наказів, ухвал, положень, тлумачень, інструкцій або рішень уповноважених органів державної влади;
  • розширення або зміна функціональних можливостей, у тому числі запровадження нових послуг, що надаються в електронному вигляді, або зміна існуючих функціональних можливостей;
  • зміна технічних умов надання послуг в електронному вигляді
  • необхідність усунення, неясності, помилок або описок, які могли виникнути в Регламенті;
  • зміна контактних даних, назв ідентифікаційних номерів електронних адрес або посилань, що містяться в Регламенті;
  • для запобігання порушень законодавства або порушень Умов надання послуг;
  • для усунення неясностей або сумнівів у інтерпретації;”
  • необхідність підвищення безпеки користувачів.
 6. Поправки будуть публікуватися у вигляді зведеного тексту Регламенту після внесення змін в Аукціонному Сервісі. Всі зміни до Регламенту набувають чинності з дати, яку кожного разу вказує PKOLF, але яка, однак, не може бути коротшою ніж 7 днів від дати повідомлення про заплановану зміну.
 7. До прав та обов'язків Учасників, відносно заходів, здійснених до введення в дію змін до Регламенту, застосовуються попередні положення Регламенту, що стосуються прав та обов'язків Учасників.
 8. Будь-які спори, пов'язані з виконанням, невиконанням або неналежним виконанням договорів купівлі-продажу, укладених відповідно до Регламенту, вирішуються судом, відповіднимдо юрисдикції місцезнаходження компанії PKOLF.
 9. Положення п. 3 цього параграфу не застосовуються до договорів купівлі-продажу, укладених із Споживачами.
 10. Усі додатки становлять невід’ємну частину цього Положення, включаючи Додаток 4, що містить ставки, пов’язані з витратами на зберігання Предметів Аукціону.
 11. Регламент набуває чинності з 10.07.2023.

 12. Додатки, що становлять невід'ємну частину Регламенту:


  Додаток № 1 Зразок договору купівлі-продажу,,

  Додаток № 2 Зразок договору застави WDT

  Додаток № 3 Зразок договору застави експорт

  Додаток № 4 Витрати на зберігання предметів Аукціону