РЕГЛАМЕНТ АУКЦІОНОГО СЕРВІСУ


§ 1.

Визначення


Використані в Статуті терміни мають такі значення:


Аукціон – електронний аукціон, що проводиться на сайті за адресою http:// www.aukcje.pkoleasing.plщо полягає в подачі учасниками оферт на покупку предмета Аукціону. Аукціон може проводитися з опцією торгу (ручний або автоматичний), у варіанті Пропозиція Продажу або як "Купити зараз" або як "Аукціон з Комісією".

Аукціон з комісією – аукціон, на якому учасник разом із ціною придбання зобов'язаний сплатити комісію за участь в Аукціоні.

Пропозиція Продажу – продаж здійснюється у вигляді подання учасниками індивідуальних цінових пропозицій по предмету Аукціону і можливості вибору Продавцем найбільш вигідної, шляхом надання Перебивання.

Пакетний Аукціон – означає Аукціон, за винятком опції "Купити зараз", проведений щонайменше для двох предметів, детально описаних у даному Аукціоні, які виставляються на аукціон разом у цілому. Учасник не може брати участь у торгах на окремі предмети, включені в Аукціон Пакетів, і подані пропозиції завжди посилаються на всі предмети, зазначені та описані в Аукціоні Пакету разом.

Стартова Ціна – ціна, встановлена Продавцем, з якої починається Аукціон.

Мінімальна Ціна – ціна продажу Предмета Аукціону, визначена Продавцем як бажана мінімальна сума, за яку продавець висловлює початкову готовність продати Предмет Аукціону. Мінімальна ціна не розголошується в ході Аукціону, поки вона не буде досягнута або перевищена.

Ціна Купити Зараз – ціна, видима на даному Аукціоні. Подавши пропозицію щодо ціни "Купити зараз", Аукціон може бути негайно закінчений, а Об'єкт Аукціону може бути придбаний, за умови отримання Перебивання відповідно до положень цього Регламенту.

Розміщення пропозицій – означає надання певної видимості пропозиціям у їх списку, доступному на Аукціонному Сервісі, у тому числі надання ваги окремим пропозиціям у результатах їх пошуку Учасниками.

Комісія – плата за організацію та проведення Аукціону, що сплачується Учасником Аукціону та стягується Організатором Аукціону з Учасника, який отримав Перебивання. Розмір комісії може бути розрахований учасником Аукціону до подання пропозиції за допомогою інструменту, доступного на веб-сайті даного Аукціону. Комісія може бути передбачена в будь-якій формі Аукціону, зокрема в Аукціоні з комісією та Продажі пропозицій.

Клієнт – фізична особа, яка здійснює юридичну дію з підприємцем, не пов'язану безпосередньо з його господарською або професійною діяльністю, яка є Учасником Аукціону про яку згадується у ст. 221 Цивільного кодексу.

JDG - фізична особа, яка веде одноособову підприємницьку діяльність на підставі положень про Центральний Реєстр та Інформацію про Господарську Діяльність.

Споживач - Клієнт та JDG.

Предмет Аукціону – кожен предмет, який не є нерухомістю, виставлений на продаж через Аукціонний Сервіс, зокрема автомобілі із закінчених договорів лізингу та договорів автопарку.

Оголошення – представлена на Аукціонному Сервісі інформація, яка не є пропозицією в значенні ст. 661 цивільного Кодексу, що містить дані конкретного рухомого майна, нерухомого майна або послуги. У разі Оголошення Учасник не має можливості придбати Предмет Аукціону їх через Аукціонний Сервіс.

Перебивання – прийняття найвигіднішої пропозиції купівлі, зроблених в ході Аукціону Учасником, який не є Споживачем (в тому числі і пропозиції, зробленої за допомогою опції "Купити зараз"), що призводить до укладення договору купівлі, або у випадку Споживача, що вказує переможця Аукціону та зобов’язання укласти договір продажу з Продавцем у письмовій формі на умовах, визначених Положенням.

Аукціонний сервіс – інформаційна система, яка є онлайн-торговельною платформою за змістом Закону від 30 травня 2014 року про права споживачів, постачальником якої є PKOLF., призначена для проведення Аукціонів, а також представлення Оголошень та пропозиції товарів або послуг який проводиться на сайті aukcje.pkoleasing.pl.

Учасник – повнолітня фізична особа, що володіє повною правоздатністю, юридична особа або організаційна одиниця, яка не є юридичною особою, зареєстрована на Аукціонному Сервісі, що отримала в результаті реєстрації логін і пароль. Учасником також може бути Споживач.

Регламент – цей регламент Аукціонного Сервісу PKOLF.

PKOLF або Організатор Аукціону – PKO Leasing Finanse sp. z o. o. зі штаб-квартирою в Варшаві (00-872) ul. Chłodnа 52, зареєстрована в Районному суді для м. ст. Варшави, XII Господарський відділ Державного судового реєстру, Державний судовий реєстр: 0000337054, ІПН: 7582303072, обліковий номер REGON: 142009519, зі статутним капіталом розміром 200.000,00 зл, великий підприємець в значенні Закону від 8 березня 2013 р. Про протидію надмірним затримкам у торговельних операціях (Журнал законів 2019.118 від 2019.01.21 з поправками). PKOLF не є стороною договорів купівлі-продажу, що укладаються з Учасниками (за винятком випадків, коли PKOLF одночасно є Продавцем), зокрема, несе відповідальність за функціонування Сайту Аукціону, а саме: відповідність Цифрових сервісів їх опису, розміщеному на Сайті Аукціону, надання Учаснику Електронних послуг, що є предметом договорів, укладених на Сайті Аукціону, реалізацію прав Учасників, що випливають із договорів, укладених на Сайті Аукціону, щодо Електронних послуг, виконання зобов'язань перед Учасниками, зазначених у укладених договорах на Сайті Аукціону щодо Електронних послуг, розгляд запитів та скарг Учасників, пов'язаних із договорами, укладеними на Сайті Аукціону щодо Електронних послуг, однак не несе відповідальності за належне виконання договорів купівлі-продажу, укладених із Учасниками.

Продавець – юридична особа, організаційна одиниця без утворення юридичної особи, яка є підприємцем, зазначена на даному Аукціоні як Продавець, яка пропонує товари або послуги на Сайті Аукціону та уклала з Організатором Аукціону договір про продаж Предмету Продажу на Сайті Аукціону, який є його власністю. Також продавцем може бути PKOLF. Продавець є стороною договорів купівлі-продажу, укладених з Учасниками, відповідає за належне виконання договорів купівлі-продажу, укладених з Учасниками, а саме: відповідність товарів та послуг їх опису, розміщеному на Сайті Аукціону (у разі автомобілів з пробігом поняття відповідності договору повинні , зокрема, включати ступінь зношування транспортного засобу, його складових частин та належність, кваліфікація тієї чи іншої ознаки (або його відсутності) як дефект повинна враховувати, наприклад, рік випуску, пробігу або призначення транспортного засобу), доставку товарів та послуг, наявних на Аукціонному майданчику, Учасникам за укладеними договорами купівлі-продажу, здійснення Учасниками прав за укладеними договорами купівлі-продажу товарів та послуг, що є на Аукціонному майданчику, виконання зобов'язань перед Учасниками внаслідок укладених договорів купівлі-продажу товарів та послуг, доступних на Аукціонному майданчику, розгляд скарг Учасників, пов'язаних з товарами та послугами, доступними на Аукціонному майданчику, які були придбані Учасником через договір купівлі-продажу, але не несе відповідальності за функціонування Аукціонної служби.

Цифровий контент – дані, створені та доставлені у цифровому вигляді;

Договір Застави – договір, укладений Продавцем з Покупцем предмета Аукціону в кожному випадку, коли відбувається доставка товарів в межах ЄС або експорт Предмета Аукціону за межі території Європейського Союзу, що передбачає обов'язок внесення покупцем на рахунок Продавця суми застави в розмірі ПДВ, нарахованого за основною ставкою 23%. Відповідні зразки Договорів застави являють собою додатки № 2 і 3 до цього Регламенту.

Цифрова послуга – це послуга, яка дозволяє Замовнику: а) виробляти, обробляти, зберігати або отримувати доступ до даних у цифровій формі; б) обмінюватися даними у цифровій формі, які були відправлені або згенеровані Замовником або іншими користувачами цієї послуги; взаємодії із цифровими даними;


§ 2.

Дотримання Регламенту


 1. Регламент визначає:
  • Права та обов’язки PKOLF, Продавця та Учасника Аукціону пов'язані з наданням послуг за допомогою Аукціонного Сервісу,
  • правила та умови продажу Предметів Аукціону в рамках Аукціону, який проводиться.
 2. Реєстрація в Аукціонному Сервісі означає прийняття Регламенту. PKOLF надає послуги відповідно до Регламенту.

§ 3.

Презентація змісту


 • PKOLF розміщує Ранкінг пропозицій на аукціонному сервісі. Інформація про докладні правила Ранкінгу надається Учасникам безпосередньо на Сайті Аукціону, у кожному місці інтерфейсу платформи, де доступні списки пропозицій або можливості пошуку пропозицій.
 • PKOLF несе відповідальність за відповідність змісту та пропозицій, представлених на Аукціонному сервісі. з чинним законодавством, у тому числі для інформування про ціни товарів чи послуг, розміщені на Сайті Аукціону, зокрема про їх зміну та рекламні пропозиції.
 • У разі інформування (оголошення) про зниження ціни товару чи послуги на Аукціонному сервісі, PKOLF поряд з інформацією про зниження ціни надає інформацію про найнижчу ціну товарів чи послуг, на які поширюється акція, яка діяла протягом останніх 30 днів до запровадження зниження .
 • Якщо даний товар або послуга представлені на Сайті Аукціону на строк менше 30 як днів, PKOLF поруч із інформацією про знижену ціну представляє найнижчу ціну на цей товар або послугу, що діяла з моменту початку презентації товару або послуги на Сайті Аукціону.
 • Якщо на даний товар або послугу було знижено ціну, і, отже, остання зміна ціни відбулася в період більше як 30 днів, PKOLF представляє останню найнижчу ціну незалежно від закінчення 30-денного періоду.
 • Положення абз. 3-5 не застосовуються у ситуаціях, коли зміна ціни товарів чи послуг, представлених на Аукціонному майданчику, не є результатом інформування про зниження ціни.

§ 4.

Предмет Аукціону


 • Предмети Аукціону, які продаються на Аукціоні, походять, зокрема, з припинених договорів лізингу та контрактів автопарку.
 • Технічна оцінка Предмета Аукціону проводиться Продавцем за участю незалежного оцінювача.
 • Дані про поточний стан і ступінь зносу Предмета Аукціону публікуються для Учасників через аукціонний сервіс на сайті даного Аукціону.
 • Перед початком торгів Учасник зобов’язаний за власний рахунок ознайомитися з поточним технічним станом Предмету аукціону, а його участь в Аукціоні означає згоду з даними, наданими на сайті Аукціону. Учасник приймає до відома, що технічні висновки оцінювачів здійснюються в умовах місць паркування, а не в майстерні.
 • Предмети Аукціону, пропоновані на Аукціоні, не покриваються гарантією, а також гарантія Продавця не надається на них, якщо в змісті Аукціону не зазначено інше. Для Учасників, які не є Споживачами, гарантія на дефекти Предмету Аукціону виключається.
 • В Аукціонному Сервісі можуть бути розміщені різні типи Оголошень. У разі Оголошення Учасник не може робити пропозиції або подавати будь-які пропозиції. Укладення договору купівлі-продажу предмета, на який поширюється Оголошення через Сервіс Акційний виключається.

§ 5.

Умови участі в Аукціоні, реєстрація.


 1. Участь в Аукціоні можлива після реєстрації на Аукціонному Сервісі на сайті aukcje.pkoleasing.pl та після авторизації та подання пропозиції в електронному вигляді.
 2. PKOLF залишає за собою право відмовити в активації, деактивації, призупиненні, блокуванні або видаленні облікового запису Учасників без пояснення причин, а у випадку Споживачів - додатково після попереднього інформування Учасника з відповідним обґрунтуванням причин, на вказану ним електронну адресу.
 3. Учасник може використовувати лише власний обліковий запис в Аукціонному Сервісі. Учаснику забороняється мати більше одного облікового запису в Аукціонному Сервісі, за винятком ситуації, коли одна фізична особа має один обліковий запис Учасника як Клієнта, а інший обліковий запис як JDG. Більше того, заборонено користуватися обліковими записами інших Учасників та надавати свій обліковий запис третім особам.
 4. Учасникам забороняється створювати та використовувати логіни, що містять вульгарні або загальні фрази чи слова, які вважаються образливими. У таких випадках Організатор Аукціону має право видалити обліковий запис Учасника з Аукціонного Сервісу.
 5. У зв’язку з виконанням зобов’язань, передбачених Законом від 1 березня 2018 року про протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, (тобто Законодавчі вісник від 2022 р., ст. 593) та Закон про спеціальні рішення щодо протидії підтримці агресії проти України та захисту національної безпеки (Законодавчі вісник від 2022 р., ст. 835):
  • Продавець може вимагати додаткові документи та інформацію
  • Організатор Аукціону має право призупинити або видалити обліковий запис Учасника.
  • Продавець може відмовити в наданні Перебивання.
 6. Організатор Аукціону залишає за собою право залишає за собою право відмовити Учасникам у повторній реєстрації, яким раніше було відмовлено в реєстрації або чиї облікові записи були видалені через порушення Положення про аукціон.
 7. Учасник може в будь-який час розірвати Договір про надання електронних послуг з PKOLF (що стосується конкретного облікового запису), подавши відповідну декларацію про розірвання договору в електронній або письмовій формі. Договір про надання електронних послуг розривається з негайним вступом в силу після отримання заяви до PKOLF.
 8. З важливих причин, зокрема у випадку:
  • відсутності співпраці між Учасником та PKOLF або
  • виявлення перешкод з боку PKOLF, що об'єктивно унеможливлює або суттєво перешкоджає належному виконанню Договору про надання електронних послуг;
  - PKOLF може розірвати Договір на надання електронних послуг із семиденним попередженням.
 9. В ситуаціях:
  • порушення будь-яких умов даного Регламенту або
  • виявлення обґрунтованих сумнівів щодо достовірності чи правдивості даних, наданих Учасником, та відсутності їх пояснень у межах строку, зазначеного PKOLF, або;
  • помітної відсутності співпраці між Учасником та PKOLF, або
  • вжиття Учасником будь-яких дій, які можуть перешкоджати або порушити функціонування Аукціонного Сервісу та використання його таким чином, що обтяжує інших Учасників,
  • ненадання Учасником інформації або документів, запитаних Продавцем у зв'язку з виконанням зобов'язань, що випливають із положень: Закону від 1 березня 2018 р. про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму (тобто Законодавчого вісника від 2022 р. , ст. 593), Закону про спеціальні рішення щодо протидії підтримці агресії проти України та для захисту національної безпеки (Законодавчого вісника від 2022 р., ст. 835) або Закону про зовнішню торгівлю товарами, технологіями та послугами, що мають стратегічне значення для державної безпеки, а також для підтримки міжнародного миру та безпеки від 29 листопада 2000 р. (тобто Законодавчого вісника від 2020 р., ст. 509)
  - договір на надання електронних послуг може бути розірваний PKOLF з негайною силою, а у випадку Споживачів – додатково після попереднього інформування Учасника разом із відповідним обґрунтуванням на вказану ним електронну адресу. У ситуації, коли Учасник бере участь в Аукціонах, розпочатих до розірвання Договору про надання електронних послуг, пропозиція, подана Учасником, виключається з Аукціону на момент припинення дії Договору про надання електронних послуг.
 10. У випадку Учасника, який не є Споживачем, Договір про надання електронних послуг може бути розірваний PKOLF з негайним вступом у дію без пояснення причин, після попереднього повідомлення Учасника на вказану електронну адресу.
 11. В результаті розірвання Договору про надання електронних послуг обліковий запис Учасника, створений на Аукціонному Сервісі, видаляється.
 12. У кожному випадку, про який йдеться у п. 9 або п. 10, PKOLF, замість розірвання Договору про надання електронних послуг, має право заблокувати обліковий запис Учасника
 13. Протягом 14 днів після укладення Договору про надання послуг в електронній формі, Споживач може відмовитись від нього без пояснення причин, подавши відповідну заяву в електронній або письмовій формі (для збереження терміну достатньо надіслати лист до його закінчення). Форму відмови від Договору про надання послуг в електронному вигляді Споживач отримає разом із підтвердженням реєстрації в Аукціонному Сервісі.
 14. PKOLF видалить обліковий запис Учасника через 6 років з кінця року, в якому був записаний останній вхід Учасника. Незалежно, Учасник може самостійно архівувати обліковий запис в будь–який час; у такій ситуації доступ до облікового запису буде заблокований – обліковий запис буде деактивований PKOLF, а його видалення відбудеться через 6 років з кінця року, в якому відбулася деактивація.

§ 6.

Хід Аукціону


 1. Повідомлення про аукціон розміщується на Аукціонному Сервісі та у ньому, зокрема, вказується:
  • термін закінчення Аукціону,
  • тип, види та кількість проданих Предметів Аукціону,
  • суму Початкової Ціни,
  • місце та термін, коли можна переглянути предмет Аукціону та особисто перевірити його технічний стан,
  • тип проведеного Аукціону, тобто торги, автоматичні торги, аукціон з ціною "Купити Зараз", Аукціон з Комісією, пропозиція продажу,
  • Комісію та інструменти для її обчислення, якщо вона була передбачена в даному Аукціоні,
  • дані Продавця,
  • інформацію, чи Продавець виставляє рахунок-фактуру VAT (ПДВ), включаючи ціну Предмету Аукціону,
  • у випадку Аукціонів, що містять Мінімальну Ціну, інформація щодо цього включається в оголошення про Аукціон із застереженням, що ця ціна не розголошується Учасникам Аукціону до досягнення або перевищення.
 2. Ціни, запропоновані Учасниками, є загальнодоступними інформацією, за винятком Аукціону, що проводиться у формі Продажу Пропозицій.
 3. Ціни предметів Аукціону, вказані під час Аукціону, можуть бути як сумами брутто так і нетто, при цьому точний тип ціни вказаний для конкретного товару на веб-сайті Аукціону.
 4. Мінімальне збільшення ставки під час Аукціону становить 100,00 зл. або кратне цій сумі.
 5. У випадку Аукціону з опцією торгів найвища запропонована ціна відображається на Аукціонному Сервісі.
 6. Кожна пропозиція, подана протягом останніх двох хвилин тривалості Аукціону, автоматично подовжує її ще на дві хвилини, але загалом не більше 30 хвилин.
 7. У разі подання більше, ніж однієї заявки на однакову суму, порядок подання заявок визначає результат аукціону– пропозиція, подана раніше, виграє.
 8. Кожна пропозиція, подана на Пакетному Аукціоні, стосується всіх предметів, зазначених у ній спільно. Учасник не має можливості брати участь у торгах на кілька або частину з предметів, включених до Пакетного Аукціону.
 9. PKOLF зберігає за собою право перевірки обраних пропозицій.
 10. У разі відсутності підтвердження перевіреної пропозиції або відсутності телефонного контакту з Учасником (неправильний номер, номер зайнятий або поза досяжністю), пропозиція відхиляється.

§ 7.

Укладення договору купівлі-продажу


 1. Торги виграє найвища пропозиція, подана до моменту закриття Аукціону або варіант «Купити зараз», якщо передбачена, яка автоматично завершить Аукціон, і особа, яка використовує цю можливість, стає його переможцем.
 2. Укладення договору продажу між Продавцем та Учасником, який виграв Аукціон, відбувається на момент надання Перебивання, з урахуванням пункту 5 нижче.
 3. Продавець видає Учаснику, якому надав Перебивання або з яким укладено договір продажу, зазначений у п. 5 нижче, рахунок-фактуру з відповідною ставкою ПДВ.
 4. В будь-якому випадку, коли виконуються умови застосування ставки ПДВ, для постачання товарів в межах ЄС або експорту Предмета Аукціону за межі території Європейського Союзу, Учасник зобов’язується:
  • надати Продавцю належний та дійсний ідентифікаційний номер для операцій в межах ЄС, де ця умова виконується, вказавши номер ПДВ як частину пропозиції, поданої Учасником,
  • укласти письмовий Договір Застави із Продавцем (у приміщенні Продавця у Варшаві за адресою вул. Chłodna, 52, у приміщенні, розташованому за адресою Słomczyn 70, або в іншим приміщенню Продавця, зазначеному в Аукціоні) згідно з відповідним зразком, що становить додаток №2 або №3 до цього Регламенту,
  • сплатити разом з покупною ціною повну суму застави у розмірі 23% ціни нетто Предмета Аукціону,
  • надати Продавцеві документи та заяви, що вимагаються Продавцем, протягом строку, зазначеного в Договорі застави.
 5. Якщо переможець Аукціону, про якого йшлося в п. 1 вище, є Учасником, який є Споживачем, Перебивання на умовах, передбачених цим Регламентом, не призводить до укладення договору продажу зі Споживачем, але повідомляє його про факт подання найбільш вигідної пропозиції та повідомляє про необхідність укласти письмовий договір продажу протягом 7 днів в приміщенню Продавця у Варшаві за адресою: ul. Chłodna 52, Słomczyn 70, чи іншому приміщенні Продавця, вказаному в Аукціоні, а також про номер банківського рахунку, на який має вплатити запропоновану ціну, разом із належним ПДВ та комісією, якщо така передбачена. Зразок договору купівлі-продажу є додатком №1 до даного Регламенту. Разом із укладанням договору продажу Учасник, який є Споживачем, укладає Договір застави за зразком, що становить Додаток №3 до Регламенту, за умови, що предмет Аукціону експортується за межі території Європейського Союзу. У випадку, якщо Учасник, який є Споживачем, не укладає з Продавцем договір продажу та Договір Застави (при необхідності) протягом 7 днів з моменту повідомлення його про подання найвищої пропозиції (Перебивання), Організатор Аукціону має право заблокувати йому обліковий запис в Аукціонному Сервісі та Предмет Аукціону знову виставити на Аукціон або запропонувати Учаснику, який склав другу за величиною ціну на даному Аукціоні.
 6. Інформація про надання Перебивання надсилається Учаснику, який подав найвищу ставку на Аукціоні або скористався функцією "Купити зараз", протягом 72 годин після закінчення Аукціону, і якщо Перебивання не буде отримано протягом зазначеного вище періоду, Учасник більше не буде зобов'язаний пропозицією, що стосується також Учасника, який є Споживачем. Інформація про надання Перебивання також може бути надіслана Учаснику, який склав найвищу пропозицію на Аукціоні, який закінчився без досягнення мінімальної ціни.
 7. Учаснику, який не виконає свою пропозицію, буде заборонено складати пропозиції на Аукціонному Сервісі, а його обліковий запис буде заблокований. Положення § 4 п. 5 застосовується відповідно.
 8. Учасник, що не є Споживачем, якому було надано Перебивання відповідно до § 6 п. 2, зобов'язаний сплатити Продавцеві купівельну ціну та, якщо потрібно, підписати Договір Застави та сплатити суму застави протягом 7 календарних днів з дати Перебивання та забрати Предмет Аукціону не пізніше 7 календарних днів з дня повідомлення про готовність до отримання.
 9. Оплата повинна здійснюватися на банківський рахунок, зазначений у заяві про Перебивання. Право власності на Предмет Аукціону передається після сплати всієї ціни закупівлі та, якщо потрібно, підписання Договору Застави та виплати суми застави на зазначений банківський рахунок. Будь-які кошти, що перераховуються на рахунок PKOLF, повинні надходити із законних джерел та не бути коштами, отриманими від вигод, пов'язаних із вчиненням забороненої дії. При цьому Учасник погоджується з виконанням PKOLF всіх зобов'язань, покладених на PKOLF Законом про протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, і у зв'язку з такою діяльністю K не висунутиме до нього жодних претензій чи звинувачень. Учасник зобов'язаний надавати та оновлювати всі ідентифікаційні дані та дані про бенефіціарних власників, щоразу на запит Фінансуючої сторони, у строк, зазначений Фінансуючою стороною, надавати будь-яку інформацію, яку F необхідно отримати для виконання F своїх зобов'язань відповідно до вищезгаданого акту.
 10. Крім того, у випадку Аукціону з Комісією або іншого виду Аукціону, який передбачав Комісію, Учасник, якому було надано Перебивання, зобов’язаний сплатити, крім ціни придбання, Комісію за участь в Аукціоні в розмірі, зазначеному в Перебиванні. Ця сума повинна бути сплачена протягом 7 календарних днів з дати Перебивання. Виплата комісії повинна здійснюватися на номер банківського рахунку Організатора Аукціону, зазначений у заяві про Перебивання. Обов'язок сплачувати Комісію не відпадає у разі не укладання Договору продажу Предмета Аукціону з вини Учасника.
 11. Рахунок-фактура, що включає ціну Предмета Аукціону (якщо Продавець є суб'єктом, уповноваженим виставляти рахунки-фактури) буде виставлений після того, як Продавець отримає ціну придбання, відповідно до даних, наданих у формі Учасника, відповідно до п. 3 та 4 вище. Змінити NIP (ідентифікаційний номер платника податків) або виставити рахунок-фактуру «на компанію» не можна, якщо учасник Аукціону був Клієнт.
 12. На заявку Учасника, подану Організатору Аукціону протягом 2 днів з моменту надання Перебивання, Учасник може укласти договір лізингу з PKO Leasing S.A. зі штаб-квартирою в Лодзі, на предмет Аукціону, що продається на Аукціоні, ціна придбання якого також буде початковою вартістю. Умовою укладення договору лізингу є відповідність вимогам PKO Leasing S.A., зазначеним при укладанні цього виду договору, та укладення такого договору протягом не більше 5 днів з дати подання заявки. Негативне рішення PKO Leasing S.A. щодо укладення договору лізингу не звільняє Учасника від обов'язку сплатити ціну придбання за предмет Аукціону, що продається на Аукціоні.
 13. Перебивання проводиться Організатором Аукціону від імені Продавця або від свого імені (якщо він також є Продавцем Предмету Аукціону), при цьому надання Перебивання не є його обов’язком, а правом.
 14. У випадку, якщо Учасник, що не є Споживачем, порушує обов’язки, зазначені у п. 8 вище, Продавець має право відмовитись від договору продажу без необхідності встановлення додаткового терміну.
 15. Організатор Аукціону має право відмовитись від договору продажу, якщо:
  • не може застосовувати заходи безпеки, зазначені у ст. 34 розд. 1 Закону про протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму від 1 березня 2018 року (т. е. Законодавчий вісник 2022, ст. 593) або будь-який акт, який його замінить.
  • якщо Предмет аукціону зазначений у списку товарів військового призначення, що є додатком до Постанови міністра Розвитку та Технології про перелік товарів військового призначення, для торгівлі якими потрібен дозвіл від 2 грудня 2021 р. (Законодавчий вісник 2021 р., пункт 2274) або будь-який інший регламент, що його замінює.
  • Якщо Предмет Аукціону є продуктом подвійного призначення у значенні ст. 3 розділу 1 Закону про зовнішню торгівлю товарами, технологіями та послугами, що мають стратегічне значення для державної безпеки, а також для підтримки міжнародного миру та безпеки від 29 листопада 2000 р. (т. е. Законодавчий вісник 2020, ст. 509) або будь-який акт, який його замінить./li>
  • якщо Учасник внесений до списку осіб та організацій, зазначених у статті 2 п.1 Закону про спеціальні рішення щодо протидії підтримці агресії проти України та захисту національної безпеки (Вісник законів від 2022 р., ст. 835 ) або будь-який закон, що його замінює.

§ 8.

Отримання Предмета Аукціону


 1. Після придбання Предмета Аукціону, відповідно до умов цього Регламенту, у т.ч. після укладення договору продажу Учасником, який є Споживачем відповідно до § 6 п. 5, приймання можливе з моменту отримання Учасником електронного листа з повідомленням про готовність Предмета Аукціону до видачі, але не раніше ніж після сплати всієї ціни та, якщо потрібно, підписання Договору Застави та сплати суми застави, а також у випадку, якщо покупець є юридичною особою, іншою, ніж Споживач – Комісії, якщо це було передбачено в завершеному Аукціоні.
 2. Інформація про можливість отримання проданого Предмета Аукціону надсилається на електронну адресу, вказану в процесі реєстрації.
 3. У разі отримання Предмета Аукціону особою, яка не є Учасником (фізична особа), власником компанії або членом правління, необхідно мати письмову довіреність на цю дію. Зразок правильної довіреності доступний на веб-сайті Аукціону у вкладці "ДОПОМОГА".
 4. В момент отримання Предмета Аукціону, Продавець може зобов’язати одержувача підписати документи, шаблони яких доступні на веб-сайті Аукціону на вкладці "ДОПОМОГА" зокрема декларацію про реального бенефіціара.
 5. У випадку Аукціонів, в яких Учасник, інший, ніж Споживач, отримав інформацію про можливість приймання Предмета Аукціону способом, зазначеним у п. 2 цього параграфу та не забирає його протягом 7 календарних днів з моменту отримання вищезазначеної інформації, Продавець стягує з Учасника витрати на зберігання у розмірі, зазначеному в Додатку №4 до цього Положення. Зберігання здійснюється за кошти та на ризик цього Учасника.
 6. Отримання Предметів Аукціону відбувається за рахунок і ризик покупця в місцевості Słomczyn № 70, залежно від місцезнаходження Предмета аукціону, якщо Продавець та Учасник не вирішать інакше або іншим чином не буде випливати з інформації, наданій на веб-сайті Аукціону.

§ 9.

Обробка персональних даних


 1. Учасник зобов'язаний та має право оновлювати дані та інформацію, що послужили основою для реєстрації Учасника в Аукціонному Сервісі, відразу після кожної зміни цих даних. Організатор Аукціону залишає за собою право в будь-який час перевірити достовірність даних, які були основою реєстрації Учасника в Аукціонному Сервісі.
 2. PKO Leasing Finanse sp. z o.o. зі штаб-квартирою у Варшаві (00-872) за адресою uł. Chłodna 52 ("PKOLF") повідомляє, що вона є адміністратором персональних даних за змістом Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб при обробці персональних даних та про вільне переміщення таких даних та скасування Директиви 95/46 / ЄС (далі відповідно: "персональні дані" та "RODO").
 3. PKOLF призначив інспектора з питань захисту персональних даних, з яким можна зв’язатися за наступною адресою: Інспектор із захисту персональних даних, PKO Leasing Finanse sp. z o.o., ul. Chłodna 52, Warszawa (00-872), електронна адреса: iod@pkoleasing.pl.
 4. PKOLF обробляє дані Учасника, а у випадку Учасника, який веде господарську діяльність, а також його представника та реального бенефіціара, у зв'язку з реєстрацією та веденням облікового запису в Аукціонному Сервісі та здійсненням заходів, пов'язаних з участю Учасника в аукціонах, доступних через цей Аукціонний сервіс, на умовах, описаних у Регламенті (далі: "Відносини"). PKOLF отримує дані безпосередньо від Учасника на етапі реєстрації облікового запису, в тій мірі, яка випливає з форм реєстрації, доступних на веб-сайті Аукціонного Сервісу, а також у зв'язку з подальшим оновленням даних або зібраною історією діяльності Учасника на Аукціонному Сервісі. PKOLF може також отримувати інформацію від інших компаній групи PKO Bank Polski S.A. Підставою для обміну даними в рамках цієї Групи може бути згода, а в межах управління ризиками - законні інтереси компаній, охоплених обміном, у зв'язку з чинними нормами загального права. Якщо вказано Учасником, PKOLF може також обробляти дані особи, уповноваженої Учасником отримувати Предмет Аукціону, в обсязі, розкритому в договорі продажу та в довіреності.
 5. Правовою основою для обробки персональних даних може або можуть бути:
  • згода – тобто добровільна згода на обробку даних, зазначених у статті 6 п. 1 літ. а) RODO,
  • договірні вимоги – тобто необхідність мати доступні дані для підготовки або виконання укладеного договору, що є результатом Відносин, зазначених у статті 6 п. 1 літ. b) RODO,
  • законодавчі вимоги - тобто необхідність виконання PKOLF юридичних зобов'язань, що випливають із положень закону, зазначених у статті 6 п. 1 літ. c) RODO,
  • обґрунтовані вимоги адміністратора - тобто необхідність реалізації законних інтересів PKOLF, зазначених у статті 6 п. 1 літ. f) RODO.
 6. Виходячи з вищезазначених правових підстав для обробки даних, PKOLF обробляє або може обробляти отримані дані для наступних цілей:
  • для цілей, зазначених у згоді – на підставі цієї згоди – у цьому випадку згода може бути відкликана в будь-який час, що не вплине на законність обробки, яка проводилась на підставі згоди до її відкликання; відмова дати згоду або її відкликання призведе до того, що PKOLF не зможе обробляти дані для цілей, зазначених у згоді,
  • для управління обліковим записом в Аукціонному Сервісі, що дозволяє брати участь в аукціонах – на основі контрактних вимог
  • для проведення Аукціонів, в яких беруть участь Учасники, а у випадку виграшу на Аукціоні та отримання Перебивання – для обробки транзакції купівлі предмета, що продається на Аукціоні, - на основі контрактних вимог
  • з метою дотримання положень закону, наприклад, податкових розрахунків або реалізації положень щодо протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму та виконанню зобов'язань, покладених на зобов'язані установи, - на основі законодавчих вимог,
  • з метою розгляду претензій та захисту від претензій, прямо чи опосередковано пов’язаних із Відносинами – на основі законних вимог адміністратора,
  • з метою маркетингу продуктів та послуг, у тому числі в деяких випадках, яким передує створення профілю Учасника та його аналіз PKOLF, протягом терміну Відносин - на основі законних вимог адміністратора або після закінчення або припинення цих Відносин - на підставі вираженої згоди в цьому відношенні
  • з метою обробки запитів, адресованих за допомогою доступних каналів зв'язку – на підставі договірних вимог або на підставі обґрунтованих вимог адміністратора, залежно від предмета запиту,
  • з метою забезпечення безпеки, в тому числі в галузі ІТ та оцінки ризиків, пов'язаних з обробкою Відносин, а також у деяких випадках, пов'язаних із побудовою та аналізом профілів Учасників – на основі обґрунтованих вимог адміністратора.
 7. Термін обробки персональних даних пов'язаний із зазначеними вище цілями їх обробки. У зв'язку з вищезазначеним, персональні дані будуть оброблятися протягом наступних періодів:
  • протягом періоду, в якому закон вимагає зберігання даних, або
  • на строк позовної давності будь-яких претензій, для розслідування яких необхідно мати дані.
 8. Отримані персональні дані можуть бути розкриті в рамках їх обробки для цілей, зазначених вище, іншим особам, крім PKOLF, тобто:
  • суб'єктам господарювання з групи PKO Bank Polski S.A., до якої належить PKOLF, поточний список яких доступний на веб-сайті www.pkobp.pl, зокрема PKO Leasing S.A. зі штаб-квартирою в Лодзі, за адресою al. Marszałka E. Śmigłego-Rydza 20 або PKO Bank Polski S.A. зі штаб-квартирою у Варшаві, ul. Puławska 15, для цілей:
   • підготовки та укладення договору продажу, якщо дана компанія буде власником Предмета Аукціону, в результаті чого Учасник отримав право придбати запропонований Предмет Аукціону,
   • управління людськими ресурсами, а також проведення аналізу та впровадження технологічних рішень, необхідних для оптимізації ділових операцій, на основі угод, укладених між компаніями групи капіталів,
   • реалізації законних інтересів в рамках Групи капіталів PKO Bank Polski S.A., що виникають внаслідок прав сторін на обмін інформацією для запобігання шахрайству або ефективного управління ризиками та складання фінансової звітності в межах групи капіталу, відповідно до чинних загальних положень. В результаті надання відповідних даних PKO Leasing S.A. та PKO Bank Polski S.A. стануть їх незалежними адміністраторами і оброблятимуть ці дані для цілей, зазначених у цьому пункті. Принципи обробки даних цими суб'єктами та уповноваження осіб, яких стосуються ці дані, що випливають з цього факту, описані на веб-сайтах PKO Leasing S.A. та PKO Bank Polski S.A. у вкладках, присвячених захисту даних (RODO).
  • страховим компаніям, з якими є співпраця, їх агентам та перестрахувальникам - якщо таке зобов'язання або право PKOLF випливає з Відносин або дозволяється відповідно до чинних законодавчих положень, а також у разі надання відповідної згоди суб’єктами даних,
  • за наявності відповідної згоди – суб'єктам господарювання з групи капіталів PKO Bank Polski S.A. (за умови згоди) з метою підготовки пропозиції або проведення оцінки ризику, пов’язаної з пропозицією або обслуговуванням продуктів та послуг цих суб’єктів,
  • організаціям, що надають послуги на користь PKOLF, наприклад, постачальникам ІТ або оперативних послуг, аудиторам, консультантам, а також організаціям, які уповноважені отримувати інформацію на підставі законодавчих положень,
  • уповноваженим організаціям, які пред’являють підтверджену претензію у зв’язку з порушенням отримувачем предмету правил дорожнього руху або правил користування платною дорожньою інфраструктурою та зонами паркування.
 9. Обробка даних PKOLF базується на добровільних засадах, однак відмова в наданні даних може унеможливити вжиття дій, охоплених запитом у зв'язку з Відносинами. Наскільки це виправдано чинними положеннями загального права, обов'язок або право PKOLF обробляти дані випливає з відповідних положень.
 10. Дані не оброблятимуться виключно в автоматичному режимі. У випадках та на умовах, викладених у положеннях про захист персональних даних, особи мають право отримати доступ до своїх даних, виправити або видалити їх, обмежити обробку своїх даних, заперечити проти обробки персональних даних на основі правової основи у формі законних вимог адміністратора, а також передачі персональних даних.
 11. Незважаючи на вищевикладене, особи, чиї дані обробляє PKOLF, також мають право подати скаргу до компетентного контролюючого органу (Президента Управління з захисту персональних даних), зазначеного в чинному на даний момент акті, що регулює принципи захисту персональних даних.
 12. Інформуємо, що PKOLF може передавати персональні дані за межі Європейського Економічного Простору (EOG). Ми подбали, щоб наші постачальники або аудитори гарантували високий рівень захисту персональних даних. Ці гарантії випливають, зокрема, із зобов'язання використовувати стандартні контрактні положення, прийняті Комісією ЄС. Суб'єкти даних мають право вимагати від нас надання копії відповідних заходів безпеки (заходів захисту), які ми застосовуємо у зв'язку з передачею їх даних за межі EOG, направляючи їх запит на вищезазначену адресу Інспектора з питань захисту даних.

§ 10.

Претензії


 1. Претензії на послуги, що надаються PKOLF, можна подавати до головного офісу компанії - uł. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, усно для запису або письмово, доставляючи їх безпосередньо або поштою, а у разі особистого контакту завжди у робочі дні з 9:00 до 16:00. Скарги також можуть надсилатися електронною поштою на електронну адресу: leasing.reklamacje@pkoleasing.pl.
 2. Кожна претензія повинна містити принаймні ім’я та прізвище, електронну адресу та адресу листування особи, яка подає претензію, а також детальний опис претензії. Скарга також повинна містити вимогу PKOLF до конкретної поведінки.
 3. Претензія буде розглянута протягом 14 днів з дати її отримання, якщо вона подана Споживачем, або 30 днів, якщо вона подана іншою особою. Письмова відповідь буде направлена на адресу для кореспонденції, вказану заявником, або електронною поштою, якщо прохання про таку доставку включено до скарги.
 4. Детальна інформація про можливість використання споживачем позасудових способів розгляду скарг і позовів, а також правила доступу до цих процедур розміщена на сайті Управління конкуренції та захисту прав споживачів (https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).
 5. При Президентові Управління з питань Конкуренції та Захисту Прав Споживачів є також контактний пункт з питань конкуренції та захисту прав споживачів, завдання якого, серед іншого, полягає у наданні допомоги споживачам у питаннях щодо позасудового вирішення споживчих спорів.
 6. Споживач має такі прикладні можливості використання позасудових способів розгляду скарг та задоволення претензій:
  • заява про вирішення спору до постійно діючого світового суду щодо захисту прав споживачів;
  • заява про позасудове вирішення спору воєводському інспектору Торгової інспекції;
  • допомога районного (муніципального) уповноваженого з прав споживачів чи громадської організації, до статутних завдань якої належить захист прав споживачів.
 7. PKOLF докладе всіх зусиль для забезпечення коректної роботи Аукціонної служби та надасть допомогу у вирішенні проблем, пов'язаних з її функціонуванням.

§ 11.

Кінцеві положення


 1. Для доступу до Сайту Аукціону та його використання потрібен комп'ютер або мобільний пристрій, такий як ноутбук, планшет чи смартфон, з доступом до Інтернету, а також:
  • поточна версія встановленого веб-браузера: Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari чи Opera,
  • увімкнені файли cookie (файли cookie) i
  • увімкнена послуга JavaScript у браузері.
 2. Відповідно до Регламенту PKOLF надає Цифрову послугу:
  • для Учасника щодо надання можливості перегляду вмісту Сайту Аукціону, у тому числі пропозицій - послуга є разовою, починається з моменту запуску Сайту Аукціону та закінчується при виході Учасника з нього;
  • на користь Учасника в рамках розміщення контактної форми на Сайті Аукціону - послуга є разовою, починається з моменту заповнення контактної форми та закінчується при її залишенні;
  • для Учасника в рамках ведення облікового запису Учасника на Сайті Аукціону – послуга надається на невизначений термін, на умовах, описаних у Регламенті.
 3. PKOLF не несе відповідальності за будь-які труднощі за участю в Аукціоні з технічних причин, а також за помилкове чи випадкове переривання, зупинення або дострокове припинення Аукціону.
 4. PKOLF не покриває та не бере участі у витратах, понесених Учасником у зв'язку з участю в Аукціоні, зокрема з проїздом до місця огляду Аукціонного предмета, охороною транспорту або завантаженням Аукціонного предмета.
 5. PKOLF залишає за собою право змінювати Правила з таких важливих причин:
  • у разі зміни регламенту – необхідність адаптації Регламенту до правових норм, які мають безпосередній вплив на зміст Регламенту та призводять до необхідності його зміни з метою відповідності закону;
  • необхідність адаптації Положення до рекомендацій, наказів, ухвал, постанов, тлумачень, вказівок або рішень уповноважених державних органів;
  • розширення або зміна функціональних можливостей, у тому числі запровадження нових послуг, що надаються в електронному вигляді, або зміна існуючих функціональних можливостей;
  • зміна технічних умов надання електронних послуг
  • необхідність усунення неясностей, помилок або друкарських помилок, які могли мати місце в Правилах;
  • зміна контактних даних, назв електронних адрес, ідентифікаційних номерів або посилань, включених до Регламенту;
  • запобігання порушенням закону або Правил;
  • усунення неясностей чи сумнівів щодо інтерпретації;
  • необхідність підвищення безпеки користувачів.
 6. Зміни будуть опубліковані у вигляді єдиного після зміни тексту Положення про Аукціонну службу. Будь-які зміни Регламенту набирають чинності з дати, що кожного разу вказується PKOLF, яка, однак, не може бути коротшою за 7 днів з дати повідомлення про заплановану зміну.
 7. Діючі положення Регламенту застосовуються до прав та обов'язків Учасників щодо діяльності, здійсненої до набрання чинності змінами Регламенту.
 8. Будь-які суперечки, пов'язані з виконанням, невиконанням або неналежним виконанням договорів купівлі-продажу, укладених на підставі Регламенту, вирішуються судом за місцезнаходженням PKOLF.
 9. Положення гол. 3 цього пункту не поширюються на договори купівлі-продажу, укладені зі Споживачами.
 10. Невід'ємною частиною цього Положення є всі додатки, у тому числі додаток № 4, який містить розцінки на витрати на зберігання Предметів аукціону.
 11. Правила діють із 1 січня 2023 року.

 12. Додатки, що становлять невід'ємну частину Регламенту:


  Додаток № 1 Зразок договору купівлі-продажу,,

  Додаток № 2 Зразок договору застави WDT

  Додаток № 3 Зразок договору застави експорт

  Додаток № 4 Витрати на зберігання предметів Аукціону